Bezpłatne staże dla niepełnosprawnych – Bank BISE

Metryka praktyki

Firma: Bank BISE,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004

Od maja 2004 Bank BISE w porozumieniu ze Stowarzyszeniem Przyjaciół Integracji, jedną z organizacji pozarządowych zajmującej się problemami osób niepełnosprawnych, organizuje cykl jednomiesięcznych, bezpłatnych staży dla osób niepełnosprawnych.

Współpraca pomiędzy Stowarzyszeniem a BISE trwa od 10 lat, a więc od momentu powstania SPI. Pomysł na organizację praktyk narodził się w ubiegłym roku, po jednej z rozmów z prezesem Stowarzyszenia. Okazało się, że w Polsce nie ma żadnej, która zorganizowałaby staże dla osób niepełnosprawnych. Po tygodniu był gotowy projekt, po miesiącu pierwszy stażysta zaczął pracować w BISE. Staże odbywają się w Warszawie, w Centrali Banku.

W roku 2004 skorzystało z nich osiem osób szkolonych w Dziale Handlowym, Dziale Księgowości i Zespole Marketingu. Do zadań Stażysty należała m.in. współpraca przy aktualizacji i przebudowie intranetu, tworzeniu i aktualizacji baz danych klientów, monitorowaniu i analizie ofert banków konkurencyjnych, opracowywaniu materiałów konferencyjnych oraz ulotek reklamowych.

Stopień niepełnosprawności stażystów był różny. Były wśród nich osoby na wózkach, chore na karłowatość, głuche, cierpiące na padaczkę i niedowład górnych kończyn. Każdy z kandydatów na stażystów przechodził normalny cykl rekrutacyjny pisał list motywacyjny i CV. Firma chciała traktować ich w sposób normalny, tak jak pozostałych stażystów.