Bezpłatne seminaria dotyczące zasad finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020

Metryka praktyki

Firma: mBank,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2014

mBank zrealizował cykl bezpłatnych seminariów poświęconych zasadom finansowania projektów w ramach nowej perspektywy finansowej UE na lata 2014–2020. Spotkania organizowane były we współpracy z firmami doradczymi specjalizującymi się w projektach unijnych oraz kancelariami patentowymi. Uczestnicy seminariów mieli okazję zapoznać się z nowościami w unijnych regulacjach prawnych oraz priorytetami i celami tematycznymi dotyczącymi wsparcia w ramach polityki spójności. W 2014 roku w całej Polsce zorganizowano 22 seminaria, w których uczestniczyło 1600 słuchaczy.