Bezpłatne badania laboratoryjne dla uchodźców z Ukrainy

Metryka praktyki

Firma: Diagnostyka,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Pomoc dla Ukrainy
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 16 - Pokój, sprawiedliwość i silne instytucje
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

We wszystkich swoich punktach pobrań firma DIAGNOSTYKA zorganizowała bezpłatne badania laboratoryjne dla uchodźców z Ukrainy. Pacjenci mogli skorzystać z badań z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej. Byli obsługiwani bez skierowania, na podstawie okazanych dokumentów potwierdzających przekroczenie granicy. W ramach akcji wykonano kilkadziesiąt bezpłatnych badań laboratoryjnych.