Bezpłatna platforma handlowa dla firm – Aleo

Metryka praktyki

Firma: ING Bank Śląski,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Rozwój przedsiębiorczości
Dokument źródłowy: Raport 2014

ING Bank Śląski oferuje wsparcie dla przedsiębiorców. Założona przez niego bezpłatna platforma handlowa dla firm – Aleo to portal internetowy umożliwiający prowadzenie zapytań ofertowych i aukcji zakupowych w celu pozyskania przez daną firmę dostawców dóbr lub wykonawców potrzebnych usług. Portal funkcjonuje w formule B2B. Pozwala on na zachowanie bezpieczeństwa i poufności wymiany handlowej między podmiotami gospodarczymi w internecie oraz ograniczenie ryzyka transakcji dzięki prostym produktom finansowym. Aleo jest przedsięwzięciem komercyjnym, zorganizowanym w modelu freemium – podstawowy zakres usług jest bezpłatny, tylko zaawansowane funkcje będą w przyszłości odpłatne.