Bezpieczny Przedszkolak

Metryka praktyki

Firma: Grupa ENEA,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2018

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Bezpieczeństwo i edukacja stanowią filary społecznej odpowiedzialności Grupy Enea. Enea Elektrownie Połaniec prowadzi program dotyczący bezpieczeństwa dla najmłodszych „Bezpieczny Przedszkolak”. Projekt dedykowany jest przedszkolakom i dzieciom w wieku wczesnoszkolnym i ma nauczyć zachowania w sytuacjach niebezpiecznych, numerów alarmowych do poszczególnych służb oraz jak zachować się, gdy ktoś potrzebuje pomocy oraz jak bezpiecznie obchodzić się z prądem.

Do projektu zaproszono OSP Połaniec oraz Komendę Miejską Policji w Staszowie.

W 2018 r. w spotkaniach udział wzięło około 180 dzieci.