Bezpieczny Mieszkaniec – Górnośląska Spółka Gazownictwa

Metryka praktyki

Firma: Górnośląska Spółka Gazownictwa,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Górnośląska Spółka Gazownictwa wspólnie z firmą Vattenfall prowadzi program „Bezpieczny Mieszkaniec”, który ma na celu promocję bezpiecznego użytkowania gazu i energii elektrycznej oraz  walkę z ich kradzieżą. Zadaniem akcji jest również uświadomienie wszystkim mieszkańcom,  służbom prewencyjnym oraz właścicielom i zarządcom budynków zagrożeń wynikających z  nielegalnych podłączeń oraz kradzieży infrastruktury gazowej i elektrycznej. Od 2005 roku w firmie  funkcjonuje specjalny dział ds. kontroli i likwidacji nielegalnego poboru paliwa gazowego. Na  terenie działania spółki zakładane są plomby na przyłączach nieaktywnych oraz przeprowadzane są  wzmożone kontrole stanu plomb i połączeń instalacji gazowej.W ramach programu uruchomiony został całodobowy „telefon bezpieczeństwa”, pod który można  zgłaszać nielegalne podłączenia do sieci gazowej, podejrzenie kradzieży gazu, uszkodzenia i nietypowe elementy sieci i infrastruktury gazowej. Przeprowadzono cykl bezpłatnych szkoleń dla 200. przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych i służb bezpieczeństwa, które włączyły się do akcji. Opracowano również specjalny informator dla służb prewencyjnych. Ponadto akcja edukacyjna na temat bezpiecznego korzystania z gazu przeprowadzona została wśród niemal 28 tys. uczniów klas I-III w 200. śląskich szkołach podstawowych. Dzięki akcji wzrasta ilość wykrywanych kradzieży gazu, co przekłada się na wzrost bezpieczeństwa mieszkańców oraz wyniki finansowe spółki.