Bezpieczny Biznes – Polkomtel

Metryka praktyki

Firma: Polkomtel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Jednym z obszarów zaangażowania Polkomtela są kwestie związane z bezpieczeństwem. Firma wspiera działalność służb ratowniczych i włącza się w propagowanie zasad bezpiecznej turystyki górskiej i przebywania nad wodą. W celu zwiększenia bezpieczeństwa pracowników i osób przebywających na terenie spółki, a także zbudowania poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie pracowników, Polkomtel utworzył Formację Obrony Cywilnej. W jej skład wchodzą pracownicy, którzy wyrażą chęć uczestnictwa.Do zadań Formacji należy udzielanie pomocy przedmedycznej w sytuacjach szczególnych zagrożeń, a także współdziałanie ze służbami ratowniczymi. Każdy ratownik wyposażony jest w torbę ratowniczą „R0”, a każda drużyna dodatkowo w torbę WOPR podstawową, torbę WOPR R1, deskę ratowniczą, butlę z tlenem z niezbędnym osprzętem i defibrylator. Efektywność formacji jest weryfikowana m.in. poprzez przeprowadzanie ćwiczeń sprawdzających i udział w ćwiczeniach ewakuacyjnych organizowanych w strategicznych obiektach spółki.

Wszyscy ratownicy, których obecnie jest 101, odbyli podstawowe przeszkolenie i uzyskali certyfikaty. W roku 2009 Formacja Obrony Cywilnej przeprowadziła 17 interwencji, a w ogólnokrajowych mistrzostwach „Bezpieczna Firma” drużyna Polkomtela zajęła dziesiąte miejsce.