Bezpieczniej z prądem – Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Metryka praktyki

Firma: Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Zainicjowany w 2002 roku przez PTPiREE oraz spółki dostarczające energię elektryczną program ma zwiększyć bezpieczeństwo korzystania z urządzeń elektrycznych i doprowadzić do zmniejszenia liczby wypadków z prądem wśród dzieci i młodzieży. Celem programu jest również promowanie racjonalnego użytkowania energii elektrycznej.W ramach każdej edycji programu, w szkołach podstawowych i w gimnazjach, odbywają się pokazy  filmów edukacyjnych i specjalne prelekcje, w trakcie których przekazywana jest uczniom wiedza dotycząca bezpiecznego i racjonalnego użytkowania energii elektrycznej. Dzięki współpracy ze  Strażą Pożarną szkoleni są także nauczyciele biorący udział w programie „Bezpieczne życie”.

Wspólnymi elementami wszystkich edycji programu są konkursy dla uczniów i nauczycieli. Prace tych ostatnich, za ich zgodą, są opracowywane w formie konspektów i udostępniane wszystkim zainteresowanym dydaktykom w celu ich włączenia do działań edukacyjnych skierowanych do dzieci i młodzieży.

Każdego roku w programie bierze udział ok. 12 tys. osób, i z roku na rok widoczny jest wzrost zainteresowania ze strony szkół, jak też społeczności lokalnych (jednostek straży pożarnej, policji, ośrodków wychowawczych, świetlic, domów kultury itp), rosnące poparcie partnerów i wzrost  zaufania do podejmowanych działań. Na 2010 rok przewidziano przeprowadzenie badań dotyczących ilości wypadków z energią elektryczną wśród dzieci i młodzieży i porównanie ich z danymi z lat wcześniejszych (1996-1999).