Bezpieczniej na drodze – 3M Poland

Metryka praktyki

Firma: 3M w Polsce,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Z danych Komisji Europejskiej wynika, że polskie drogi są najbardziej niebezpieczne w całej Europie. W związku z tym firma 3M Poland, będąca liderem rynku w zakresie dostarczania wysokiej jakości materiałów odblaskowych, podjęła szereg działań mających na celu zwiększenie bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego. Akcja Bezpieczniej na drodze z 3M Poland skierowana jest do decydentów i liderów opinii, którzy mają wpływ na poprawę infrastruktury drogowej, do kierowców, rodziców oraz nauczycieli.

Firma przeprowadziła i/lub wsparła w 2007 roku szereg inicjatyw edukacyjnych skierowanych do dzieci i rodziców („Z odblaskami bezpieczniej”, „Klub pancernika”), dziennikarzy („Redaktorze, bądź bezpieczny w drodze!”) oraz do studentów uczelni technicznych („Roads to respect”). W 2008 roku uruchomiono informacyjno-edukacyjny serwis internetowy www.konturowka.pl poświęcony bezpieczeństwu transportu i promujący oznakowanie konturowe pojazdów ciężkich taśmą odblaskową, dzięki któremu można zmniejszyć liczbę nocnych wypadków z udziałem ciężarówek. Aktywnie włączono się także w debatę Okrągły Stół Bezpieczeństwa Transportu Drogowego, podczas której spotkali się reprezentanci wszystkich instytucji i środowisk mających wpływ na politykę transportową państwa.

Ponadto 3M Poland była sponsorem akcji „Bezpieczny autokar” – szeregu kontroli drogowych autokarów przewożących dzieci i młodzież podczas ferii zimowych oraz wakacji letnich, w trakcie których rozdano łącznie ok 4 tys sztuk różnych materiałów odblaskowych.