Bezpiecznie Tu i Tam – Orange Polska

Metryka praktyki

Firma: Orange Polska,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Fundacja Orange przygotowała akcję edukacyjną o odpowiedzialnym korzystaniu z internetu przez dzieci – konkurs Bezpiecznie Tu i Tam, w której uczestniczą szkoły podstawowe z całej Polski. Celem akcji jest zaangażowanie nauczycieli, ale także rodziców i samych uczniów we wspólne działania w środowisku, w którym wychowuje się dziecko, budując świadomość o zagrożeniach w sieci i podnosząc kompetencje wszystkich odbiorców akcji, by zwiększać bezpieczeństwo młodych internautów. Uczestnikami konkursu, który trwa od września 2016 do marca 2017, są szkoły a nauczyciele organizują działania edukacyjne. W tym czasie wszyscy uczestnicy realizują szereg aktywności, za które przyznawane są punkty. Szkoła, która uzbiera największą liczbę punktów otrzyma od Orange Polska nagrodę główną w postaci pracowni multimedialnej o wartości 30 000 złotych a 10 kolejnych szkół – sprzęt dydaktyczny. Wśród aktywności konkursowych są zajęcia edukacyjne dla rodziców, piknik szkolny, cykl 7 zajęć edukacyjnych dla dzieci oraz 3 minikonkursy z nagrodami indywidualnymi dla uczniów. Do realizacji tych działań szkoła uzyskuje materiały pomocnicze w wersji papierowej i elektronicznej, a także dostęp do platformy, za pomocą której raportuje o wykonanych aktywnościach i otrzymuje bieżące informacje. Na platformie dostępny jest też test, za realizacją którego rodzice i opiekunowie zdobywają dodatkowe punkty na konto szkoły. Program wpisuje się w strategię społecznej odpowiedzialności Orange Polska w obszar „Bezpieczna sieć”, który obejmuje działania związane z bezpiecznym, mądrym i prostym korzystaniem z nowych technologii.

Więcej informacji