Bezpieczni w drodze do szkoły – Skanska

Metryka praktyki

Firma: Skanska Property Poland,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo na drodze
Dokument źródłowy: Raport 2010

Skanska od lat pracuje nad doskonaleniem standardów BHP i poprawą bezpieczeństwa na placach budowy. Dla osiągnięcia postawionego sobie przez firmę celu, jakim jest zero wypadków, konieczne są nie tylko odpowiednie procedury, ale także nieustanne starania o kształtowanie wśród zatrudnionych bezpiecznych postaw i świadomości odpowiedzialności za zdrowie i życie własne oraz współpracowników. Realizując projekty budowlane, firma ingeruje i wpływa na życie lokalnych społeczności.

„Bezpieczni w drodze do szkoły” to kampania realizowana przez pracowników Skanska z zaangażowaniem przedstawicieli Policji oraz ratowników PCK. Podczas spotkań w szkołach zlokalizowanych w pobliżu realizowanych przedsięwzięć firma uczy dzieci, jak bezpiecznie poruszać się po drodze i w sąsiedztwie placów budowy. Rozdaje opaski odblaskowe i książeczki „Mój mały kodeks drogowy”, które poprzez zabawę uczą, jak radzić sobie z niebezpieczeństwami ruchu drogowego. Ratownicy PCK pokazują dzieciom, jak udzielać pierwszej pomocy. Przez kilka lat w spotkaniach wzięło udział około 42 tysięcy dzieci w wieku od 6 do 10 lat. W samym 2010 roku akcja objęła 35 szkół. Kampanię pracownicy kierują też do swoich dzieci i wnuków. Na spotkaniach rodzice i dziadkowie, zatrudnieni w firmie, pokazywali, jak dbają o swoje bezpieczeństwo, żeby codziennie móc wrócić do domu.

Dzięki udanej współpracy Policja zaprasza przedstawicieli firmy do udziału w swoich programach prewencyjnych. Również media lokalne włączają się w akcję, opisując prowadzone działania i propagując w ten sposób bezpieczeństwo.