Bezpieczne zakupy

Metryka praktyki

Firma: Nhood Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Nhood Polska prowadził kampanię informacyjną Bezpieczne zakupy skierowaną do klientów zarządzanych przez firmę centrów i galerii handlowych. Do głównych celów akcji należało dostarczenie rzetelnej i aktualnej informacji na temat zasad funkcjonowania sklepów oraz punktów usługowych i gastronomicznych, kształtowanie nawyków bezpiecznych zakupów, w tym zasłanianie nosa i ust, utrzymywanie dystansu od innych kupujących, dezynfekowanie rąk przed rozpoczęciem zakupów.

Klienci mogli znaleźć aktualne informacje na temat funkcjonowania galerii handlowych w 50 kanałach online, m.in. na stronach internetowych obiektów, oraz na 22 profilach w mediach społecznościowych. Treści związane z bezpieczeństwem były komunikowane również wielokanałowo na terenie centrów i galerii handlowych. W sumie w 2021 roku powstało 15 kreacji graficznych związanych z komunikacją obostrzeń związanych z pandemią Covid-19. Skuteczność działań związanych z realizacją kampanii „Bezpieczne zakupy” w połączeniu z wdrożeniem odpowiednich środków zapewniających fizyczne bezpieczeństwo potwierdziły międzynarodowe certyfikaty SafeGuard.