Bezpieczne miejsce pracy – prewencja, edukacja i raportowanie – SGS Polska

Metryka praktyki

Firma: SGS,
Branża: Konsulting,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2013

W firmie o dużej liczbie pracowników i szerokim zakresie działania bardzo ważne jest zapewnienie wszystkim bezpieczeństwa. Konieczne staje się uświadomienie pracownikom, jaki wpływ na bezpieczeństwo ma zachowanie ich samych oraz ich współpracowników. Program edukacyjno-prewencyjny bezpieczne miejsce pracy Grupy SGS składa się: z Safety Day (19 czerwca), z Safety Walk (najwyższe kierownictwo firmy odbywa 4 wizyty w roku w największych oddziałach w kraju), z Safety Talk (rozmowy przeprowadzane między kierownikami i pracownikami dotyczące zachowań niebezpiecznych), z 12 Zasad SGS dla życia, ze szkoleń dla pracowników i z systemu Crystal (który służy do monitorowania i raportowania zdarzeń potencjalnie niebezpiecznych w firmie, zarządzania ryzykiem i planowania kolejnych działań w całej Grupie, a od 2013 roku również w SGS Polska).