Bezpieczne Media – Telekomunikacja Polska

Metryka praktyki

Firma: Telekomunikacja Polska (Orange Polska),
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

Z opracowanego na zlecenie Telekomunikacji Polskiej raportu o bezpieczeństwie dzieci w internecie wynika, że rodzice nie potrafią wskazać na jakiekolwiek zagrożenia dzieci w sieci, chociaż uznają ją za potencjalnie niebezpieczną, a dzieci deklarują, że rodzice nie interesują się ich aktywnością w internecie. W celu zwrócenia uwagi na bezpieczne korzystanie przez dzieci z nowoczesnych mediów (telefon stacjonarny i komórkowy, telewizja i internet) Grupa TP przeprowadziła kampanię społeczną „Bezpieczne media”.Głównym elementem kampanii jest przewodnik dla rodziców, zawierający informacje o narzędziach zabezpieczających stosowanych w użytkowaniu poszczególnych mediów, takich jak programy antywirusowe, filtry, blokady oraz praktyczne porady i przydatne kontakty. Uzupełnieniem poradnika jest komiks dla dzieci uczący zasad bezpiecznego internetu oraz certyfikat, który wystawiają dziecku rodzice. Przewodnik jest dostępny bezpłatnie w blisko 250 salonach sprzedaży TP oraz na stronie www.bezpiecznemedia.tp.pl. Będzie on również dystrybuowany przez Fundację Grupy TP w ramach programu „Edukacja z Internetem TP”, przez fundację Kidprotect.pl podczas prowadzonych szkoleń oraz przez Federację Konsumentów. Pracownicy TP, zaangażowani w akcję jako wolontariusze, od października prowadzą w szkołach spotkania poświęcone bezpieczeństwu. Akcji towarzyszyła kampania telewizyjna.Dzięki kampanii zwiększyła się świadomość rodziców na temat istniejących zabez­pieczeń w oferowanych przez TP usługach, co wpływa na ich decyzje zakupowe. W przyszłości planowane jest nakręcenie telewizyjnego spotu o bezpiecznym używaniu telefonu komórkowego.