Bezpieczne Mazury – PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2008

PGNiG Bezpieczne Mazury to edukacyjna inicjatywa dotycząca bezpieczeństwa nad wodą oraz zachowań proekologicznych, zrealizowana podczas Żeglarskiego Pucharu Polski w klasie Delphia 24 CUP (cykl 6 regat). Odbywała się ona w miesiącach wakacyjnych w 6 miastach regionu Warmii i Mazur – Olecku, Węgorzewie,Wilkasach, Rynie, Ostródzie i Mrągowie. Do głównych celów akcji należała promocja dbałości o czystość jezior mazurskich, bezpiecznego zachowanie się w wodzie oraz smsowego systemu ostrzegania meteorologicznego wodniaków. W jej ramach organizo­wano pokazy ratownictwa, udzielania pierwszej pomocy, konkursy ekologiczne dla dzieci, rozdawano książeczki edukacyjne oraz broszury informacyjne.W ramach akcji, w której uczestniczyło w sumie około 40 tys. osób, stworzono także Dekalog Bezpiecznego Żeglowania, który umieszczono na 38 tablicach informacyjnych zainstalowanych w mazurskich portach, przeprowadzono kilkadziesiąt konkursów o tematyce ekologicznej, wyprodukowano i rozdano 6 tys. książek eduka­cyjnych w zakresie ekologii. W 2009 roku planowane jest rozszerzenie zasięgu akcji poza obszar Warmii i Mazur, pod hasłem PGNiG Bezpiecznie nad Wodą. Zawody będą się odbywały między innymi na Mazowszu – w Zegrzu, a także na Pomorzu -w Pucku i w Gdyni.