Bezpieczne i lżejsze opakowania – Nestlé Polska

Metryka praktyki

Firma: Nestlé Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
W ramach polityki zrównoważonego rozwoju, w trosce o środowisko naturalne i bezpieczeństwo klientów, Nestlé Polska dąży do redukcji masy i objętości opakowań oraz ilości materiałów wykorzystywanych do pakowania produktów. Firma dba również o to, aby stosowane materiały nadawały się do recyklingu.Redukcja masy opakowaniowej to podejście stosowane w firmie od dłuższego czasu, jednak w ostatnich latach przynoszące coraz większe efekty. Redukcja zakłada minimalizowanie toksyczności oraz objętości i wagi opakowań. Na każdym etapie projektowania opakowania mierzone jest oddziaływanie na środowisko wedle czterech podstawowych wskaźników: emisji CO2, zużycia energii, zużycia wody, odpadów stałych. Dzięki przyjętym rozwiązaniom zwiększono efektywność transportu produktów i zmniejszono ilość powstających odpadów. Firma wprowadziła restrykcyjną politykę bezpieczeństwa wobec dostawców opakowań – dotyczy ona m.in. takich zagadnień jak oddziaływanie chemiczne, migracja opakowania oraz toksyczność substancji chemicznych użytych do jego produkcji (materiał bazowy, farby, lakiery, itp.). W ramach polityki firmy zostały dokładnie określone wytyczne dotyczące składu określonych substancji w opakowaniach − część zapisów jest bardziej restrykcyjna niż przepisy obowiązujące w Unii Europejskiej.

W latach 2007-2008 łącznie udało się zredukować wagę opakowań o ponad 55 ton, co przyniosło firmie również znaczące oszczędności. W 2010 roku planowane jest wdrożenie narzędzia do szybkiej identyfikacji oddziaływania opakowań na środowisko w całym procesie produkcji.