Bezpieczna szkoła z PZU – Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Wraz z początkiem nowego roku szkolnego 2005/2006 blisko 12 tysięcy szkół w Polsce zostało zaproszonych do udziału w ogólnopolskim programie edukacyjno-prewencyjnym „Bezpieczna szkoła z PZU”, którego celem jest edukacja uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych w zakresie bezpiecznego uczestnictwa w ruchu drogowym. Program realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej, Komendy Głównej Policji i Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Partnerem programu jest portal internetowy Onet.pl. Program w całości finansowany jest z funduszu prewencyjnego PZU S.A., który przeznaczył na ten cel 5,5 miliona złotych.

Badania przeprowadzone przez instytut Pentor na zlecenie PZU S.A. w marcu 2005 roku pokazały, że większość Polaków obawia się o bezpieczeństwo swoich dzieci w kontekście ich uczestnictwa w ruchu drogowym. 78% respondentów zdecydowanie orzekło, że dzieci nie są bezpieczne na polskich drogach, potwierdzając jednocześnie potrzebę realizowania zajęć edukacyjnych z tego zakresu w szkołach. Właśnie w odpowiedzi na ten problem powstał program edukacyjno-prewencyjny „Bezpieczna szkoła z PZU”, którego głównym celem jest zmniejszenie liczby oraz zminimalizowanie skutków wypadków drogowych z udziałem dzieci i młodzieży szkolnej. Cel ten jest realizowany poprzez udzielanie dyrekcjom szkół i samorządom lokalnym wsparcia merytorycznego dla działań, prowadzących do zwiększenia bezpieczeństwa w najbliższej okolicy szkół.

Program składa się z trzech części: „Pierwsze kroki na drodze”, „Moja karta rowerowa” i „Nasza Szkoła”. Szkoły, które biorą udział w programie, otrzymały komplety materiałów dydaktycznych do prowadzenia zajęć lekcyjnych z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, przygotowania uczniów do egzaminu na kartę rowerową oraz do przeprowadzenia takiego egzaminu, a także materiały pomocne przy opracowywaniu planu poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego w najbliższej okolicy szkoły. Materiały dydaktyczne do programu powstały przy współpracy z ekspertami – pedagogami, policjantami oraz specjalistami w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego. Dzieci oraz młodzież mogą uczyć się zasad ruchu drogowego, korzystając z atrakcyjnych narzędzi. Znajdują się wśród nich animowany film edukacyjny dla najmłodszych, e-learning – specjalny program komputerowy przygotowujący do egzaminu na kartę rowerową, czy też broszury zawierające kompendium wiedzy o przepisach ruchu drogowego. Serwis internetowy www.bezpiecznaszkola.pzu.pl, za pomocą którego dzieci mogą samodzielnie poszerzać wiedzę zdobytą na zajęciach, cieszy się bardzo dużą popularnością wśród internautów – od 1 września 2005 r. do 1 stycznia 2006 r. odwiedziło go ponad milion użytkowników.