Bezpieczna praca za granicą – ATERIMA

Metryka praktyki

Firma: Grupa Aterima,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Prawa człowieka
Kategoria: Edukacja
Dokument źródłowy: Raport 2011

ATERIMA podjęła działania promujące bezpieczną pracę za granicą, skupiając się na ochronie praw osób wyjeżdżających do pracy poza granice Polski. Jako firma zajmująca się rekrutacją pracowników, zdecydowała się popularyzować ideę bezpiecznej pracy i informować o zagrożeniach z nią związanych – niewolnictwie i handlu ludźmi.

W celu realizacji projektu ATERIMA nawiązała współpracę ze Stowarzyszeniem PoMOC, wspierającym m.in. ofiary oszustw i osoby pokrzywdzone przez nielegalnych werbowników. Inicjatywa składa się z trzech etapów. W fazie inicjacyjnej zostały opracowane założenia programu oraz przygotowane podstawowe materiały oraz szkolenia. Fazy wdrożenia oraz rozszerzenia zasięgu programu objęły natomiast działania komunikacyjne, tzn. stworzenie strony internetowej, bezpośredni kontakt z odbiorcami, wydanie i dystrybucję broszury. Ze względu na rolę, jaką pełnią pracownicy zajmujący się rekrutacją osób do pracy za granicą, wzięli oni udział w szkoleniu nt form i skali zagrożeń związanych m.in. z handlem ludźmi. Bezpośredni kontakt z odbiorcami akcji pozwala im na efektywne wdrażanie programu oraz reagowanie na pytania i problemy związane z ideą przedsięwzięcia.

ATERIMA prowadzi monitoring forów internetowych związanych z pracą za granicą, co pozwala na bieżąco obserwować obecność i natężenie tematów i wątków związanych z ryzykiem łamania praw człowieka, z jakim łączy się praca za granicą. Poza tym, nasi pracownicy mają liczne okazje do bezpośredniego monitowania efektywności i odbioru programu poprzez spotkania, rozmowy telefoniczne i inne formy kontaktu z środowiskiem osób pracujących za granicą i chętnych do jej podjęcia.