Bezpieczna praca w EDF

Metryka praktyki

Firma: EDF Polska,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2014

Bezpieczna praca w EDF to kwestia niezwykle istotna. Firma chce wciąż doskonalić praktyki, aby móc dzielić się z dostawcami i wykonawcami wzorową kulturą bezpieczeństwa. W intranecie Grupy EDF w Polsce została utworzona specjalna zakładka BHP, gdzie publikowane są filmy instruktażowe dla pracowników. Przed rozpoczęciem prac wszyscy podwykonawcy obowiązkowo przechodzą darmowe szkolenie z zakresu BHP. W 2014 roku zorganizowane zostało seminarium poświęcone bezpieczeństwu pracy, na które zaproszono przedstawicieli wykonawców i podwykonawców. Powstał także katalog działań poprawiających bezpieczeństwo, które będą stopniowo wdrażane.