Bezpieczna jazda – szkolenia pracowników – PGNiG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

W związku z coraz bardziej mobilnym podejściem do pracy oraz koniecznością częstego przemieszczania się pracowników w ramach obowiązków służbowych Dolnośląski Okręg Obrotu Gazem PGNiG rozpoczął program Bezpieczna jazda. Jego celem jest udoskonalenie techniki jazdy pracowników, którzy posiadają uprawnienia do jazdy samochodem służbowym. W 2010 roku zostało przeszkolonych ok. 40 pracowników Gazowni Zgorzeleckiej na torze „Skoda” w Poznaniu, zaś w 2011 – ok. 60 na torze „Rakietowa” we Wrocławiu.