Bezpieczna Gra – Totalizator Sportowy

Metryka praktyki

Firma: Totalizator Sportowy,
Branża: Rozrywka,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Edukacja konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2010

Totalizator Sportowy jako firma działająca w branży hazardowej zwraca szczególną uwagę na fakt, że jego produkty mogą mieć wpływ na zdrowie ludzi. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom interesariuszy, Totalizator Sportowy – wspólnie z fundacją korporacyjną Milion Marzeń – stworzył długofalowy Program „Bezpieczna gra i odpowiedzialna sprzedaż”. Główne założenia to propagowanie bezpiecznego sposobu gry oraz zwiększanie świadomości społeczeństwa na temat odpowiedzialnego grania, a także wsparcie rozwoju profilaktyki uzależnień od hazardu.

W zeszłym roku w ramach programu zorganizowano m.in. ogólnopolską konferencję szkoleniową „Diagnoza i leczenie patologicznego hazardu”, w której wzięło udział 105 psychologów i terapeutów z ośrodków leczenia uzależnień z całego kraju. Było to pierwsze tego typu szkolenie psychologów i terapeutów uzależnień w tym zakresie. Na podstawie materiałów szkoleniowych przygotowany zostanie praktyczny podręcznik dla terapeutów. Przeprowadzono badanie „Uzależnienie od hazardu w oczach polskich terapeutów uzależnień” oraz badanie pokazujące skalę uzależnienia od hazardu w Polsce obejmujące również analizę udziału w tym zjawisku gier Totalizatora Sportowego. Pozwoli to firmie na wprowadzenie zmian w procesie przygotowywania nowej oferty oraz modyfikację już istniejących produktów. Prowadzone były także szkolenia dla sprzedawców sieci LOTTO z tematyki bezpiecznej gry i sprzedaży produktów tylko osobom pełnoletnim.

Program „Bezpieczna Gra” będzie kontynuowany zarówno w zakresie badania i analizy problemu uzależnień od hazardu, jak i edukacji społeczeństwa polegającej na uświadamianiu zagrożeń, jakie niesie ze sobą hazard. Terapeuci, którzy zdecydują się na pogłębianie swojej wiedzy w tym temacie, otrzymają merytoryczne i organizacyjne wsparcie Totalizatora Sportowego.