Bezpieczna Flota – Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego

Metryka praktyki

Firma: Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2005

Bezpieczna Flota to pierwszy projekt realizowany przez Partnerstwo dla Bezpieczeństwa Drogowego. Celem projektu jest zmniejszenie liczby wypadków drogowych i ich ofiar poprzez poprawę praktyk dotyczących bezpieczeństwa w firmach i organizacjach, które posiadają floty samochodowe.

W świetle wyników badań pochodzących z innych krajów okazuje się, że wypadki drogowe związane z pracą stanowią 30% wszystkich wypadków oraz że każdego roku 27 % samochodów służbowych ulega kolizjom drogowym. W ramach projektu firmy partnerskie podpisały w lipcu 2005 roku Deklarację na rzecz bezpieczeństwa ruchu drogowego, w ramach której zobowiązały się do wprowadzenia wewnętrznych standardów zwiększających poziom bezpieczeństwa, zwłaszcza w użytkowaniu samochodów służbowych.

Kolejnym krokiem po podpisaniu deklaracji było opracowanie Przewodnika Bezpieczna Flota Standardy bezpieczeństwa w zarządzaniu samochodami służbowych. Celem Przewodnika jest syntetyczna prezentacja wiedzy Partnerów na temat działań i standardów prowadzących do zapobiegania wypadkom drogowym z udziałem samochodów firmowych.

I to począwszy od uwrażliwienia zarządów i kierownictwa na ryzyko związane z wywieraniem presji czasowej na pracowników użytkujących samochody służbowe (np. na reprezentantów handlowych czy dostawców), po świadome kształtowanie polityki flotowej uwzględniającej m.in. prawidłowy dobór parku samochodowego, wyposażenie w niezbędne elementy bezpieczeństwa, dbałość o stan techniczny, wdrożenie wewnętrznych procedur i systemów kontroli, działania edukacyjne oraz cykliczne szkolenia kierowców.Premiera Przewodnika zaplanowana została na 7 lutego 2006 r. Przewodnik skierowany jest do przedsiębiorstw posiadających samochody służbowe, których liczba w Polsce szacowana jest na 500-800 tys. Patronat honorowy nad Przewodnikiem objęły Bank Światowy i Krajowa Rada Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. W 2006 roku Partnerstwo będzie promować standardy zawarte w Przewodniku wśród innych firm oraz instytucji administracji publicznej, z nadzieją, że wpłynie to znacząco na zwiększenie bezpieczeństwa na polskich drogach.