Bezpieczna Energia

Metryka praktyki

Firma: Kwartz,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 15 - Życie na lądzie
- Cel 7 - Czysta i dostępna energia

Akcja #BezpiecznaEnergia była prowadzona przez .KWARTZ w ramach realizacji strategii CSR, która zakłada działania na rzecz zrównoważonego rozwoju i ochrony klimatu, podnoszenie efektywności energetycznej i zwiększanie udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym Polski.

Spółka .KWARTZ, która od 2012 roku działa w branży odnawialnych źródeł energii, zrealizowała w 2021 roku projekt #BezpiecznaEnergia. Projekt był realizowany wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych RP i objął swoim zasięgiem całą Polskę. Polegał na szerzeniu wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwa energetycznego. Firma przekonywała mieszkańców gmin i mniejszych miejscowości, o tym że odnawialne źródła energii nie tylko pozwalają na realne oszczędności, ale mają ogromny wpływ na ograniczenie zmian klimatycznych i są przejawem troski o przyszłe pokolenia. Projekt będzie kontynuowany w 2022 roku.

Wskaźniki: liczba uczestników/odbiorców akcji #BezpiecznaEnergia organizowanej przez .KWARTZ wspólnie ze Związkiem Ochotniczych Straży Pożarnych. W ramach akcji przygotowano artykuł informacyjny do ogólnopolskiego miesięcznika „Strażak”. Jest to pismo Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP ukazujące się od 1882 r. Zasięg: 15 tysięcy czytelników. Z uwagi na ograniczenia pandemiczne firma zrealizowała 3 spotkania w formule „na żywo” z uczestnikami. W spotkaniach wzięło udział 40 osób.

KWARTZ:

  • rozszerzył wiedzę na temat odnawialnych źródeł energii oraz bezpieczeństwa energetycznego,
  • wsparł realizację Celów Zrównoważonego Rozwoju „Agendy 2030”, czyli globalnego planu naprawy świata,
  • promował postawy promujące neutralność klimatyczną i życie na planecie wolnej od nadmiernego śladu węglowego,
  • zwiększył świadomość społeczeństwa na temat bezpieczeństwa instalacji fotowoltaicznych.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6884048294222315521