Bezpieczna Energia – Stoen (Grupa RWE)

Metryka praktyki

Firma: Stoen (Grupa RWE),
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

„Bezpieczna Energia Stoen” to program edukacyjny, prowadzony przez Fundację Stoen RWE z myślą o uczniach klas zerowych i pierwszych warszawskich szkół podstawowych. Celem programu jest przekazanie dzieciom wiedzy na temat zasad korzystania z elektryczności i wykształcenie w nich umiejętności bezpiecznego obchodzenia się z prądem. Zajęcia dla sześcio- i siedmiolatków zostały opracowane przez pedagogów i dostosowane do wieku dzieci. Poprzez zabawę, najmłodsi dowiadują się czym jest prąd, jakie urządzenia domowe dzięki niemu funkcjonują i jak bezpiecznie korzystać z energii elektrycznej. W programie bezpłatny udział może wziąć każda warszawska publiczna szkoła podstawowa. Wszystkie koszty pokrywa Fundacja Stoen RWE.

W pierwszym roku istnienia programu, Fundacja przeprowadziła ponad 340 lekcji w dziewięćdziesięciu warszawskich szkołach podstawowych. Na potrzeby programu została stworzona interaktywna strona internetowa www.bezpiecznaenergia.pl, po której oprowadzają internautów Volterek i Kontrolka – bohaterowie materiałów przygotowanych na potrzeby akcji. W realizację programu angażują się także pracownicy Stoen. Dzięki pomocy ekip pogotowia energetycznego dzieci mogą poznawać tajniki pracy monterów, zajmujących się na co dzień monitorowaniem stanu urządzeń elektroenergetycznych i usuwaniem zakłóceń w dostawach prądu. Spotkania z brygadami pogotowia, działają na wyobraźnię, pozwalają dzieciom utrwalać wiedzę zdobytą podczas zajęć i umożliwiają lepsze zapamiętanie zagrożeń, jakie wiążą się z nieodpowiedzialnymi zachowaniami w pobliżu energii elektrycznej.