Bezpieczna energia – PGE Polską Grupę Energetyczną

Metryka praktyki

Firma: PGE Polska Grupa Energetyczna,
Branża: Energetyka,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Bezpieczna energia to cykl spotkań z dziećmi i młodzieżą na terenie województwa łódzkiego przygotowanych przez PGE Polską Grupę Energetyczną, podczas których energetycy w przystępny, dostosowany do poziomu odbiorców sposób przedstawiają zasady bezpiecznego korzystania z urządzeń elektrycznych znajdujących się w domu oraz uczą jak uniknąć zagrożeń podczas np. awarii energetycznych czy burz. Zajęcia odbywają się okazjonalnie, na życzenie szkół oraz podczas cyklicznych akcji. W ramach wspólnych lekcji policjantów i energetyków zasady bezpiecznego kontaktu z energią elektryczną poznali najmłodsi uczniowie (klasy 0-3) wszystkich szkół podstawowych z powiatu brzezińskiego. Dzieci dowiedziały się czym jest energia elektryczna, poznały najprostsze zasady energetycznego bezpieczeństwa, numer alarmowy do pogotowania energetycznego oraz sposoby na oszczędzanie energii elektrycznej na co dzień. Uczniowie otrzymali również odblaski. Cykl brzezińskich spotkań zakończy konkurs plastyczny dla dzieci pod nazwą „Moja bezpieczna energia elektryczna”.