Bezpieczna droga do szkoły – TRI (Poland)

Metryka praktyki

Firma: SumiRiko Poland,
Branża: Motoryzacja,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2011

Od kilku lat firma TRI rozpoczyna rok szkolny udziałem w akcji edukacyjnej, dot. bezpieczeństwa najmłodszych na drogach. Firma współpracuje z  Policją, odwiedzając wiejskie szkoły w gminie Wolbrom. Dzieci, oprócz wiedzy teoretycznej dotyczącej bezpieczeństwa na drodze otrzymywały odblaski. Spotkania i prelekcje kierowane są głównie do szkół wiejskich.

W 2011 roku firma podjęła współpracę z Urzędem Miasta i Gminy oraz Strażą Miejską w Wolbromiu, która również zaangażowała się w propagowanie bezpiecznych zachowań wśród uczniów. Spotkania odbyły się we wszystkich miejskich oraz wiejskich szkołach podstawowych na terenie gminy. Funkcjonariusz Straży Miejskiej przeprowadził prelekcję. bezpiecznego zachowania dzieci na drodze. Zajęcia miały na celu uświadomienie dzieciom w klasach 0-3 jak mają się zachować w niebezpiecznych sytuacjach będąc uczestnikami ruch drogowego. Atrakcją dla maluchów była możliwość bliższego poznania służby, obejrzenia akcesoriów używanych w codziennej pracy funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Dla dzieci bliskie kontakty i rozmowa z funkcjonariuszem powodują zmniejszenie dystansu w stosunku do służb mundurowych, budowanie zaufania. W przyszłości może to ułatwić przełamanie bariery w nawiązaniu kontaktu z Policjantem czy funkcjonariuszem Straży Miejskiej, w sytuacji realnego niebezpieczeństwa.  Na zakończenie każdego spotkania mali słuchacze otrzymywali książeczki „Wychowanie komunikacyjne” o tematyce bezpieczeństwa na drodze, ufundowane przez TRI (Poland).