Bezpieczna Autostrada

Metryka praktyki

Firma: Compensa TU Vienna Insurance Group,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Bezpieczeństwo
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 11 - Zrównoważone miasta i społeczności
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Compensa realizowała kampanię społeczna „Bezpieczna Autostrada” podczas eventów, które odbyły się w 12 miastach i 2 punktach MOP. Działania podczas eventów były podzielone na 5 stref: Strefa Nauki Pierwszej Pomocy, Strefa Bezpieczeństwa, Strefa Zdrowia, Strefa Relaksu i Strefa Dzieci. W poszczególnych strefach podejmowane były takie działania jak: nauka udzielania pierwszej pomocy osobom dorosłym, dzieciom i niemowlakom, nauka, jak bezpiecznie poruszać się po drogach, badanie, jak działa nasz refleks podczas jazdy samochodem i jak zachowujemy się pod wpływem alkoholu i środków psychoaktywnych, badanie poziom cukru we krwi, badanie wzrok kierowców (badanie olśnienia i pola widzenia), mierzenie ciśnienie i zawartość tlenu we krwi masaże dla dorosłych i dzieci, edukacja najmłodszych z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Ważnym aspektem kampanii było zaopatrzenie 12 miast, w których odbywały się eventy, w przenośne defibrylatory AED, które są zawieszone w centralnych punktach miast. W 2021 roku eventy firmy Compensa odwiedziło ponad 10 000 osób, rozdano ponad 14 500 materiałów edukacyjnych dla dorosłych i dzieci. Kampanię wspierała dedykowana strona www.bezpiecznaautostrada.pl, na której przez cały rok 2020 i 2021 były prowadzone quizy edukacyjne dla kierowców. Kampania była również realizowana w mediach społecznościowych – quizy edukacyjne dla użytkowników facebooka. Podczas kampanii wykonano 3 600 badań profilaktycznych (ciśnienie, saturacja, wzrok, badanie poziomu glukozy).

https://bezpiecznaautostrada.pl/