Bezpieczeństwo transakcji elektronicznych – Bank BGŻ BNP Paribas

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 9 - Innowacyjność, przemysł, infrastruktura

Rozwój systemów bankowości elektronicznej umożliwił klientom usługi online, które wymagają zwiększonej świadomości w kwestiach bezpieczeństwa oraz dodatkowych narzędzi chroniących dane. Bank BGŻ BNP Paribas udostępnił Przedsiębiorcom korzystającym z bankowości internetowej narzędzie IBM Trusteer Rapport, zapewniające bezpieczeństwo transakcji elektronicznych. Jest to zaawansowane oprogramowanie zabezpieczające opracowane przez IBM z myślą o zapobieganiu kradzieży danych bankowych przekazywanych drogą elektroniczna. Jest to rozwiązanie bezpłatne i stanowi dodatkową warstwę ochrony, w uzupełnieniu oprogramowania antywirusowego lub zabezpieczającego wykorzystywanego przez Klienta. Każde zainstalowanie oprogramowania u Klienta zostało przeprowadzone pomyślnie.