Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska oparte na zachowaniach w dziale sprzedaży terenowej oraz logistyce operacyjnej kontraktorów

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

W 2021 r. Coca-Cola HBC Polska wdrożyła Program „Bezpieczeństwo pracy i ochrona środowiska oparte na zachowaniach w dziale sprzedaży terenowej oraz logistyce operacyjnej kontraktorów” budowy kultury bezpieczeństwa pracy w oparciu o zachowania ludzi w dziale sprzedaży i komercji. Przedsięwzięcie obejmowało szkolenia dla kadry kierowniczej, program informacyjny dla pracowników, prowadzenie regularnych anonimowych obserwacji sposobu pracy pracowników na rynku. Efektywność jest mierzona poprzez liczbę przeprowadzonych obserwacji w danym miesiącu, liczbę zgłoszonych ryzykownych zachowań oraz liczbę obserwatorów. W 2021 r. 88% zagrożeń została usunięta w operacjach logistycznych u kontraktorów, co uznawane jest za wysoką skuteczność.