Bezpieczeństwo podwykonawców – PKN Orlen

Metryka praktyki

Firma: PKN Orlen,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2011

Kwestie bezpieczeństwa w miejscu pracy dotyczą nie tylko samej firmy i jej pracowników, ale wszystkich interesariuszy, dlatego PKN Orlen zwraca szczególną uwagę na bezpieczeństwo podwykonawców. W tym celu do umów z kontraktorami na wykonywanie prac inwestycyjnych, remontowych, projektowych i badawczych wprowadzono klauzule „Bezpieczeństwo pracy”. Klauzule bezpieczeństwa podają zasady i procedury, których spełnienie i przestrzeganie jest obowiązkiem podczas wykonywania prac na terenie PKN Orlen. Zastosowanie klauzul przyczyniło się do usprawnienia procesu nadzoru nad kontrahentami w zakresie bezpieczeństwa pracy, ochrony przeciwpożarowej i bezpieczeństwa procesowego. Zastosowanie klauzuli to równocześnie narzędzie motywujące dla kontrahentów, ponieważ wdrożono zarówno środki dyscyplinujące, jak również nagrodę – tytuł „Bezpiecznego Wykonawcy”, przyznawany za szczególną troskę o bezpieczeństwo i ceniony przez PKN Orlen w procesie wyboru podwykonawcy.