Bezpieczeństwo podwykonawców i dostawców – CEMEX

Metryka praktyki

Firma: CEMEX Polska,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Relacje z dostawcami
Dokument źródłowy: Raport 2013

Działania w ramach bezpieczeństwa podwykonawców i dostawców podejmuje CEMEX. Na liście kwalifikowanych dostawców umieszczane są firmy, które stosują się do zasad bezpieczeństwa pracy określonych przez CEMEX, zaś zasady BHP dla podwykonawców oraz ich pracowników zawarte są w załączniku każdej umowy. Wobec firm nieprzestrzegających tych zasad stosowane są kary umowne, a w przypadku poważniejszych naruszeń CEMEX zastrzega sobie prawo rozwiązania kontraktu. Każdy pracownik podwykonawcy musi przejść szkolenie wprowadzające. Dodatkowo CEMEX zorganizował wśród podwykonawców konkurs, aby wyłonić firmy prezentujące wysoką kulturę i najlepsze standardy bezpieczeństwa pracy. Efektem tych działań jest zmniejszająca się liczba wypadków przy pracy oraz niebezpiecznych zdarzeń wśród podwykonawców.