Bezpieczeństwo oferowanych produktów

Metryka praktyki

Firma: Grupa CCC,
Branża: Handel,
Obszar tematyczny: Zagadnienia konsumenckie
Kategoria: Zdrowie i bezpieczeństwo konsumentów
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja

Dbając o jak najwyższą jakość i bezpieczeństwo swoich produktów,  CCC Spółka Akcyjna, upewnia się, że ich dostawcy posiadają wymagane certyfikaty i atesty. Kontrahenci mają obowiązek przedstawić oświadczenia potwierdzające, że w dostarczanych towarach nie ma substancji szkodliwych, takich jak fluorowane gazy cieplarniane, fumaran dimetylu DMF oraz innych związków chemicznych szkodliwych dla zdrowia i życia konsumentów.  Dodatkowo, by zyskać całkowitą pewność wysokiej jakości sprzedawanych produktów, obuwie poddawane jest wyrywkowej kontroli w akredytowanych laboratoriach.