Bezpieczeństwo na drogach – Powszechny Zakład Ubezpieczeń

Metryka praktyki

Firma: PZU,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2006

W maju 2006 r. PZU SA, jako pierwsza polska firma ubezpieczeniowa, podpisał Europejską Kartę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. Sygnowanie dokumentu oznacza, że PZU zobowiązuje się w ciągu trzech lat przeznaczyć środki finansowe na działalność prewencyjną w obszarze bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Europejska Karta Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego to projekt Komisji Europejskiej, który jednoczy wysiłki firm, stowarzyszeń, władz lokalnych oraz instytucji publicznych na rzecz zmniejszenia liczby wypadków na drogach. Podpisanie przez PZU Europejskiej Karty Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego było jednocześnie inauguracją „Planu Bezpieczeństwa PZU”, w ramach którego, w ciągu trzech lat firma będzie prowadzić działania zmierzające do zmniejszenia liczby wypadków i kolizji drogowych; zmniejszenia konsekwencji wypadków drogowych oraz kształtowania bezpiecznych postaw uczestników ruchu drogowego. We wrześniu 2006 r. PZU SA, przy współpracy z Wydawnictwem Internet Prasa Media oraz Polskim Stowarzyszeniem Motorowym rozpoczął program „Fleet Safety – bezpieczne auto firmowe”. Celem jest zwiększenie bezpieczeństwa kierowców flotowych oraz redukcja ogólnych kosztów eksploatacji floty samochodowej. Prawie połowa uczestników wypadków drogowych w Polsce to osoby będące w pracy, a więc kierowcy flotowi. Z punktu widzenia firmy wypadek kierowcy flotowego niesie ze sobą poważne skutki: moralne, kadrowe, ekonomiczne i wizerunkowe.

Program Fleet Safety jest skierowany do firm posiadających floty samochodowe (zarówno osobowe jak i użytkowe), kadry kierowniczej i zarządzającej (program VIP), pracowników wykorzystujących samochody firmowe, przedsiębiorstw komunalnych i samorządowych oraz służb specjalistycznych (np. policja, straż pożarna). Podstawowe cele programu to: podwyższenie świadomości zagrożeń, utrwalenie znajomości przepisów i uświadomienie konieczności ich przestrzegania, nabycie umiejętności działania w sytuacjach kryzysowych oraz pomoc w organizacji floty przedsiębiorstwa.

Program jest zaplanowany jako działanie długofalowe a jego konstrukcja zakłada etapowe szkolenie uczestników. Szkolenia oparte są na trzech elementach: ćwiczeniach teoretycznych, które uczą i przypominają przepisy Kodeksu Drogowego, zasady udzielania pierwszej pomocy oraz sposoby radzenia sobie w sytuacjach kryzysowych; ćwiczeniach praktycznych na autodromie, w skład których wchodzą m.in.: teoria jazdy, podstawy sprawności za kierownicą, jazda po linii oraz slalom, techniki pokonywania zakrętów, poślizg oraz skuteczne hamowanie.