Bezpieczeństwo kluczową wartością

Metryka praktyki

Firma: Sela,
Branża: Usługi,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dorosłych
Dokument źródłowy: Raport 2014

Na konieczność upowszechnienia znajomości zasad udzielania pierwszej pomocy zwróciła także uwagę firma Sela, angażując się w program Bezpieczeństwo kluczową wartością. Dotychczas Sela włączała się w działania instruktażowe adresowane do dwóch różnych typów odbiorców: młodzieży szkolnej (w 2013 roku) i rodziców dzieci w wieku przedszkolnym oraz opiekunów przedszkolnych (w 2014 roku). Firma wspiera również honorowe krwiodawstwo.