Bezpieczeństwo i higieny pracy

Metryka praktyki

Firma: Emitel,
Branża: Telekomunikacja,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

Firma Emitel podczas pandemii zadbała o zachowanie środków ostrożności – w ramach Bezpieczeństwa i higieny pracy powołano Zespół Zarządzania Kryzysowego i wdrożono procedury. Biura wyposażono w automatyczne defibrylatory, bezdotykowe termometry, cyfrowe ciśnieniomierze. W biuletynie BHP pracownicy poznają przepisy i zasady BHP oraz dowiadują się, jak postępować w niebezpiecznych sytuacjach. Organizowane są szkolenia z doskonalenia jazdy samochodem, pracy na wysokości, kursy pierwszej pomocy. Platforma e-learningowa zawiera szkolenia m.in. BHP, ochrony przeciwpożarowej i cyberbezpieczeństwa. Wskaźnik satysfakcji z zapewnienia bezpiecznych warunków pracy 2021: 97,7%. Liczba spotkań zespołu Reagowania Kryzysowego na początku pandemii – codziennie, w 2021 średnio raz w miesiącu, liczba spotkań komisji BHP – co kwartał, dostęp do wytycznych w zakresie bezpieczeństwa w sytuacji pandemii zamieszczonych w portalu intranetowym: wszyscy pracownicy 24/7. Liczba komunikatów wysłanych do pracowników w temacie bezpieczeństwa sanitarnego w 2021: 12, dostęp do zawartości Biuletynów BHP: wszyscy pracownicy, liczba uczestników szkolenia z bezpiecznej jazdy (samochodem, skuterem śnieżnym) w 2021: 22, liczba uczestników szkoleń z pracy na wysokości w 2021: 73; liczba szkoleń na platformie e-learningowej (w tym BHP, p.poż, cyberbezpieczeństwo): 50