„Bezpieczeństwo dziecka na drodze” – Statoil

Metryka praktyki

Firma: Statoil,
Branża: Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
„Bezpieczeństwo dziecka na drodze” – pod takim hasłem firma Statoil Polska zorganizowała we wrześniu 2004 roku ogólnopolską akcję informacyjno-edukacyjną mającą na celu zapoznanie najmłodszych uczniów z zasadami bezpiecznego korzystania z dróg publicznych. Inicjatywa Statoil uzyskała poparcie Biura Koordynacji Służby Prewencyjnej Komendy Głównej Policji. Kampania Statoil, organizowana po raz piąty w skali ogólnopolskiej, objęła około 20 tysięcy dzieci z pierwszych klas szkół podstawowych znajdujących się w sąsiedztwie stacji benzynowych Statoil, w ponad 100 miastach w całej Polsce. W szkolnych spotkaniach wzięli udział przedstawiciele policji wyspecjalizowani w prowadzeniu akcji edukacyjnych wśród najmłodszych.Statoil zakupił dzieciom objętym akcją elementy odblaskowe, dzięki którym były one lepiej widoczne na drodze. Zgodnie z Kodeksem Drogowym istnieje obowiązek noszenia odblasków przez dzieci do lat 15 poruszające się po zmierzchu po drogach poza obszarem zabudowanym. W ciągu pięciu lat Statoil przekazał dzieciom blisko 100 tysięcy elementów odblaskowych.

W roku 2004 przygotowano również akcję „Kodeks Młodego Rowerzysty”, opracowany dla dzieci przygotowujących się do egzaminu na kartę rowerową. Przy współpracy ze szkołami Statoil chce apelować do najmłodszych uczestników ruchu drogowego. Wiadomości przekazywane dzieciom w trakcie spotkań w szkołach są sprawdzane w konkursie.