Bezpieczeństwo dobre dla ciebie dobre dla rodziny dobre dla firmy – Kuehne+Nagel

Metryka praktyki

Firma: Kuehne+Nagel,
Branża: Transport i logistyka,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Firma Kuehne+Nagel jest integratorem usług logistycznych. Specyfika pracy w tej branży wiąże się z pracą w podwyższonych warunkach ryzyka zawodowego. Pracownicy są narażeni na takie czynniki szkodliwe jak: stres, hałas, dźwiganie. Zadaniem działu QSHE I HR jest wprowadzenie projektów i inicjatyw prewencyjnych, które w istotny sposób redukują niekorzystne czynniki w pracy.

Celem programu Bezpieczeństwo dobre dla ciebie dobre dla rodziny dobre dla firmy jest zwiększenie świadomości pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska poprzez realizowanie poniższych projektów.

W 2014 roku firma zajęła 1. miejsce w Wielkopolsce w konkursie PIP – Kuehne + Nagel organizator pracy bezpiecznej. Firma prowadzi konferencje i warsztaty podczas, których dzieli się dobrymi praktykami. Dział QSHE zachęca do działań na rzecz ochrony zdrowia i ochrony środowiska. Celem jest  aktywna realizacja systemu bhp poprzez zaangażowanie personelu oraz jego rozwój w kontekście ciągłego doskonalenia.

Opracowano kalendarz akcji tematycznych QSHE, każdy miesiąc to minimum 1 akcja na rzecz ochrony zdrowia lub ochrony środowiska. Dobrym rozwiązaniem w Kuehne + Nagel okazały się szkolenia modułowe, czyli rozłożone w czasie np. na kilka dni, którym też towarzyszą różne akcje zachęcające do aktywności pracowników.

Firma dociera do pracowników za pomocą tablic informacyjnych i TV, szkoleniom i instruktażom. Dzięki podejmowanym akcjom udało się zmniejszyć absencję i ilość wypadków w pracy oraz zwiększyć wykrywalność sytuacji niebezpiecznych. A przede wszystkim zaangażować pracowników w kwestie wspólnej odpowiedzialności za bezpieczeństwo.