Bezdomność samotnych matek – J.W. Construction

Metryka praktyki

Firma: J.W. Construction,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2004
Fundacja Nadzieja i Przyszłość stworzona przez J.W. Construction Holding S.A. 5 sierpnia 2004 podpisała porozumienie ze Stowarzyszeniem MONAR. Jego celem jest wspieranie samotnych matek – podopiecznych Monaru – w wychodzeniu z bezdomności.Zgodnie z podpisanym porozumieniem współpraca obu stron polegać będzie m.in. na: aktywizacji zawodowej osób bezdomnych i bezrobotnych, organizowaniu miejsc pracy dla wskazanych przez Monar osób potrzebujących wsparcia, zapewnieniu warunków do odbywania praktyk zawodowych i zdobywania nowych kwalifikacji, kreowaniu nowych rozwiązań umożliwiających osobom bezdomnym i bezrobotnym powrót do aktywności społecznej.

Oprócz tego J.W. Construction podpisało list intencyjny, potwierdzający wolę współpracy J.W. Construction w realizacji zgłoszonego przez MONAR projektu Centrum Rozwoju Przedsiębiorczości Socjalnej. Program ten, przygotowywany w ramach Partnerstwa na rzecz Rozwoju, będzie finansowany ze środków pochodzących z unijnego funduszu EFS programu EQUAL. W ramach programu będą tworzone miejsca pracy w zakładanych przez PRR spółdzielniach socjalnych. Będą one funkcjonowały w różnych obszarach gospodarki (usługowy, produkcyjny, rolny) na terenie województwa mazowieckiego. Właśnie w tej materii J.W. Construction będzie współdziałać z MONAREM.

W roku 2004 pierwszych 15 matek samotnie wychowujących dzieci, podopiecznych MONARU, zostało zatrudnionych przy sprzątaniu nowo wybudowanych mieszkań. W 2005 roku akcja ta obejmie większą liczbę kobiet. W sierpniu 2004 roku w Hotelach 500 należących do J.W. Construction wypoczywały zorganizowane grupy dzieci z całego kraju. Firma zapewniła dzieciom bezpłatne noclegi i wyżywienie podczas tygodniowych turnusów. Inicjatywa ta zapewniła wypoczynek 300 dzieciom, które znalazły się tam dzięki Towarzystwu Przyjaciół Dzieci, Rotarac i Domu Dziecka w Gdańsku.