BeWell – program wellbeingowy

Metryka praktyki

Firma: ING Tech Poland,
Branża: IT,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Wsparcie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 8 - Wzrost gospodarczy i godna praca

ING Tech Poland od lat prowadzi BeWell – program wellbeingowy w zakresie: dostarczania owoców, paczek okolicznościowych, dofinansowania do sportu, organizowania dni zdrowia czy spotkań ze specjalistami. W czasie pandemii, w 2021 r., firma przeprowadziła webinary o zdrowym odżywianiu, odporności, wsparciu psychologicznym czy prawidłowej ergonomii pracy. Uruchomiono infolinię wsparcia psychologicznego, z której pracownicy mogli za darmo korzystać, kontaktując się z wybranym przez siebie specjalistą. Firma zorganizowała także szkolenia dla menedżerów na temat zarządzania sytuacjami kryzysowymi w zespołach. W ankiecie ewaluacyjnej wzięło udział 996 pracowników. Po jej wypełnieniu, każdy uczestnik otrzymał wskazówki, jakie zmiany wprowadzić w życie, aby zwiększyć swój dobrostan. W 5 spotkaniach grup focusowych uczestniczyło łącznie 40 pracowników i managerów z różnych zespołów. Zależało nam aby w z każdego zespołu był co najmniej 1 pracownik, który udzieli informacji nt wyzwań i oczekiwań w zakresie wellbeingu pozostałych pracowników z zespołu. W cyklicznych aktywnościach fizycznych, realizowanych w ciągu dnia pracy, uczestniczyło łącznie niemal 900 osób. We wszystkich webinarach wzięło udział prawie 800 osób. W szkolenia z zarządzania kryzysowe i wsparciu pracowników w kryzysie wzięło udział 84 managerów i dyrektorów. ING Tech Poland zależy na dopasowaniu działań wellbingowych do potrzeb pracowników. W związku z tym, w 2021 roku firma nie tylko aktywizowała pracowników poprzez spotkania, ćwiczenia, artykuły, ale bardzo dużą rolę odegrała analiza potrzeb. Niezwykle istotne jest poznanie dokładnych oczekiwań pracowników, aby zaproponowane w przyszłości rozwiązania spełniły ich potrzeby i były oczekiwaną pomocą. Całość zeszłorocznych działań zaowocuje przygotowaniem odświeżonej strategii wellbeingowej i długoterminowych działań w tym zakresie.