Behavioral Environmental Efficiency – Ochrona Środowiska oparta na pro środowiskowych zachowaniach

Metryka praktyki

Firma: Coca-Cola HBC Polska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Programy prośrodowiskowe
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 6 - Czysta woda i warunki sanitarne

W Coca-Cola HBC Polska stale monitorowane i redukowane jest zużycie wody – głównego surowca stosowanego w produkcji. Ponadto polityka Coca-Coli HBC dąży do zmniejszenia emisji CO2, która głównie pochodzi z energii wykorzystywanej w procesie produkcji. Równolegle do prowadzonych inwestycji w zakresie poprawy efektywności środowiskowej procesów produkcyjnych, Coca-Cola HBC podejmuje działania mające na celu podnoszenie świadomości pro środowiskowej swoich pracowników.

W 2017 wdrożono kompleksowy program Coca-Cola HBC Polska w Radzyminie „Behavioral Environmental Efficiency”. Program obejmował wdrożenie lub wykorzystanie obecnie istniejących już narzędzi.

Istotnymi elementami programu są:

 • zaangażowanie kierownictwa (specjalne szkolenie);
 • sposób komunikacji w zakresie celów, strategii i ich realizacji;
 • jednorodna wizualizacja programu;
 • monitorowanie programu na początku i po wdrożeniu (wskaźniki, zachowania);
 • zaangażowanie pracowników poprzez zbudowanie sieci kontaktów i wyłonienie  „Line Champions”;
 • motywowanie – nagrody rzeczowe za zaangażowanie oraz aktywność i promowanie pozytywnych zachowań;
 • system motywacji pracowników;
 • audyty behawioralne;
 • zaangażowanie pracowników do zgłaszania inicjatyw, które mogą poprawić efektywność środowiskową;
 • przygotowanie materiałów szkoleniowych;
 • zmotywowany zespół projektowy;

Wszystkie działania zostały wdrożone i są utrzymywane w celu poprawy efektywności środowiskowej zakładu.