BEE FORTE

Metryka praktyki

Firma: Fabryki Mebli "FORTE",
Branża: Przemysł drzewny, papierniczy i meblowy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Bioróżnorodność
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 15 - Życie na lądzie

FORTE kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju, zgodnie z którą ekologia i ochrona środowiska są równie ważne jak aspekty ekonomiczne i społeczne. W 2020 ruszył projekt BEE FORTE. W jego ramach, zespół pszczelarzy z FORTE, propaguje ideę ochrony pszczół i wsparcia bioróżnorodności, a także służy pomocą przy zakładaniu przydomowych pasiek.

W kwietniu 2021 przy suwalskiej fabryce mebli postawiono firmową pasiekę, którą opiekują się pracownicy. Na terenie wszystkich 5 zakładów założono łąki kwietne o łącznej powierzchni 16 900 m2. Firmowi pszczelarze nagrali cykl filmów o pszczołach, które dostępne są dla wszystkich pracowników na wewnętrznych serwisach komunikacyjnych. Oprócz vloga, prowadzą też bloga, na którym co miesiąc publikują artykuły m.in o ochronie bioróżnorodności. W ramach BEE FORTE odbywały się też eksperckie webinary pszczelarskie dla pracowników zainteresowanych pszczelarstwem. W projekcie nawiązano współpracę z uczelniami wyższymi (SGGW i SGH).

W projekcie bierze udział kilkunastu pracowników, z czego 8 to pszczelarze. W 2021 roku powstała pierwsza firmowa pasieka przy fabryce mebli w Suwałkach, którą zajmują się pracownicy. Kolejne będą powstawać w nadchodzących latach. Celem jest samodzielna opieka nad pszczołami, bez wsparcia zewnętrznych firm. W miejscu wcześniej koszonych trawników przy zakładach powstały łąki kwietne o łącznej powierzchni 16 900m2. Jako efekt uczestnictwa w projekcie, jedna z pracownic założyła własną przydomową pasiekę.

Projekt pozwala na wspieranie bioróżnorodności i ochronę zapylaczy na terenach zakładów Grupy. Dzięki BEE FORTE pracownicy firmy mają szansę założyć przydomowe pasieki. Działania związane z projektem zwiększają świadomość i wiedzę wśród pracowników. BEE FORTE obejmuje także edukację najmłodszych z przyzakładowych przedszkoli – dzieci obchodzą Dzień Pszczoły, w którego świętowanie byli również zaangażowani pracownicy.

https://www.linkedin.com/feed/update/urn:li:activity:6818865900540760064