Bęc Jabłkiem w Głowę – PGNIG

Metryka praktyki

Firma: PGNiG,
Branża: Energetyka, Surowce i paliwa,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2012

Pomorski Oddział Obrotu Gazem jest partnerem konkursu Bęc Jabłkiem w Głowę (organizatorem zaś Centrum Informacji i Edukacji Ekologicznej w Gdańsku). Przeznaczony jest dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gdańska i Sopotu. Zadaniem uczestników, działających w małych grupach, jest opracowanie i ciekawe zaprezentowanie jednego z tematów z zakresu ekologii, biologii lub zrównoważonego rozwoju. W 2012 roku trzeba było np. skomponować naturalne kosmetyki według własnej receptury, przeprowadzić doświadczenie dotyczące działania naturalnych antybiotyków czy zaprojektować zielone i zrównoważone ekologicznie miasto. Zadanie pomyślane jest tak, by pobudzać dzieci do myślenia koncepcyjnego i kreatywnego podejścia do badanego tematu, a także kształtować w nich umiejętność  współpracy w grupie. Nauczyciele mogą wspomagać pracę zespołów swoją wiedzą lub wskazać źródła informacji, ale to uczestnicy samodzielnie przeprowadzają doświadczenia i wyciągają wnioski. W 2012 roku do konkursu zgłosiło się 36 grup ze szkół podstawowych (ok. 90 osób) oraz 31 grup z gimnazjum (ok. 80 osób), wraz z opiekunami/edukatorami (ok. 40 osób).