Be healthy be happy program profilaktyki zdrowotnej dla pracowników

Metryka praktyki

Firma: Servier Polska,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Zdrowie pracowników
Dokument źródłowy: Raport 2022

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach programu Be healthy be happy program profilaktyki zdrowotnej dla pracowników firma Servier Polska współpracuje z towarzystwami naukowymi, stowarzyszeniami pacjentów, ekspertami medycznymi. W ramach tegorocznego programu miało miejsce wiele wydarzeń, które wspierały pracowników w zdrowiu fizycznym i psychicznym, m in. dotyczących odporności psychicznej, wychowaniu nastolatków czy profilaktyki nowotworów. Odbyły się także warsztaty samobadania piersi i jąder dla kobiet i mężczyzn, przeprowadzone z Fundacją Rakiety w formie stacjonarnej.