BBS Bądź bardziej spostrzegawczy

Metryka praktyki

Firma: Kompania Piwowarska,
Branża: FMCG,
Obszar tematyczny: Praktyki z zakresu pracy
Kategoria: Bezpieczeństwo w miejscu pracy
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 12 - Odpowiedzialna konsumpcja i produkcja
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

W pionach produkcji i logistyki Kompanii Piwowarskiej w ramach programu BBS Bądź bardziej spostrzegawczy 640 obserwatorów bezpieczeństwa obserwuje pracowników w trakcie pracy i zwraca uwagę na sytuacje potencjalnie niebezpieczne. Celem programu jest to, aby każdy pracownik został obserwatorem bezpieczeństwa i zgłaszał przełożonemu sytuacje w pracy, które mogą być potencjalnie niebezpieczne. Podczas monitorowania zgłoszono 5130 sytuacji, które wpływają na bezpieczeństwo, 4879 z nich zostało zaadresowanych i poprawionych. Dla obszarów największego ryzyka przygotowano szkolenia dla pracowników. 640 pracowników prowadzi systematyczne monitorowanie bezpieczeństwa pracy zwracając uwagę na swoje i innych bezpieczeństwo Podczas tego monitorowania zgłoszono 5130 sytuacji, które wpływają na bezpieczeństwo, 4879 z nich zostały zaadresowane, co poprawić i te zdania zostały wykonane. Dla obszarów największego ryzyka przygotowano dodatkową komunikację – szkolenia dla pracowników (przykłady poniżej).