Barometr zdrowych domów 2017

Metryka praktyki

Firma: Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce,
Branża: Budownictwo i nieruchomości,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce wydały „Barometr zdrowych domów 2017” To trzecia edycja ogólnoeuropejskiego raportu, powstałego z inicjatywy Grupy VELUX, którego celem jest opisanie zależności między warunkami mieszkaniowymi a zdrowiem ludzi, a także towarzysząca kampania komunikacyjna. Bieżąca edycja pokazuje bardzo wyraźnie jak duży wpływ mają budynki na zdrowie Europejczyków, w tym również Polaków. Raport uświadamia jak duże koszty dla społeczeństwa wynikają z życia w złych warunkach domowych, a także wskazuje na szanse zmiany sytuacji dzięki poprawie tempa modernizacji budynków w Polsce i Europie

Barometr 2017 opiera się na danych z różnych źródeł: bazy danych Eurostat EU-SILC, gromadzącej wyniki „Europejskiego badania warunków życia ludności”, obejmującego ponad 250 tys. dorosłych Europejczyków, analizy ponad 200 publikacji naukowych, a także analizy danych OECD. Swój wkład merytoryczny do raportu wnieśli również polscy eksperci.

Raport został zaprezentowany podczas publicznej debaty w PAP z udziałem Kazimierza Smolińskiego, wiceministra infrastruktury i budownictwa wiceministra, a także na spotkaniu w Komisji Sejmowej poświęconej problemowi powietrza w Polsce. Został również włączony do programu nauczania na dwóch wyższych uczelniach: Uniwersytecie Marii Curie-Skłodowskiej oraz Uniwersytecie Medycznym w Lublinie. Jest również dostępny na stronie internetowej.

„Barometr Zdrowych Domów” to projekt, który realizuje kluczowe cele firmy VELUX, czyli promocję i edukację w zakresie zrównoważonego i energooszczędnego budownictwa. Uświadamia konsumentom, że zadbanie o dom pełen światła i świeżego powietrza to ważny element zdrowego trybu życia, o którym nie wolno zapominać. Wyniki Barometru stały się ważnym argumentem w dyskusji publicznej na temat kierunku zmian w polskim budownictwie na rzecz poprawy zdrowia Polaków, redukcji smogu, oraz ochrony środowiska.

Więcej informacji: