Barometr Bayer

Metryka praktyki

Firma: Bayer,
Branża: Farmaceutyka, Przemysł chemiczny,
Obszar tematyczny: Uczciwe praktyki operacyjne
Kategoria: Edukacja rynku
Dokument źródłowy: Raport 2021

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 13 - Działania w dziedzinie klimatu
- Cel 2 - Zero głodu
- Cel 3 - Dobre zdrowie i jakość życia

Barometr Bayer to doroczna inicjatywa firmy Bayer badająca opinie na ważne tematy debaty społecznej. Każdego roku firma analizuje inny obszar z zakresu zdrowia, rolnictwa i zrównoważonego rozwoju. W 2021 r. tematem wiodącym był ten ostatni. Wyniki badania wskazują, że zdecydowana większość Polaków (83%) słyszała o zrównoważonym rozwoju, a do postępowania zgodnie z jego zasadami motywuje ich dbanie o środowisko (54%), poglądy (41%), przyszłość dzieci (37%). Liderkami „zrównoważonej rewolucji” okazują się kobiety. „Barometr Bayer” pozwolił zdiagnozować poziom społecznej świadomości nt. wiedzy i praktyk Polaków w zakresie zrównoważonego rozwoju. Badanie wskazało obszary, w których podejmowane są adekwatne praktyki, a także te, w których konieczne są dodatkowe działania edukacyjne. Raport był szeroko komunikowany przez media, a jego wyniki i konkluzje mogą być wykorzystane przez wszystkich chętnych – zarówno w obszarze prywatnym (do zmiany własnych zachowań), jak i instytucjonalno-zawodowym (rozwiązań systemowych).