Barefoot Projekt Czysta Plaża – E. & J. Gallo Winery

Metryka praktyki

Firma: E. & J. Gallo Winery,
Branża: FMCG, Przemysł spożywczy,
Obszar tematyczny: Środowisko
Kategoria: Edukacja ekologiczna
Dokument źródłowy: Raport 2013

W partnerstwie z Fundacją Nasza Ziemia firma E. & J. Gallo Winery zorganizowała latem serię akcji sprzątania polskich plaż – Barefoot Projekt Czysta Plaża. Projekt, odbywający się pod hasłem: „Bałtyk też może być czysty… bioróżnorodny… pełen ryb”, był kulminacją 7. edycji Międzynarodowego Sprzątania Bałtyku. Akcje wspólnego sprzątania plaż, połączone z edukacją i zabawami ekologicznymi, miały na celu zachęcenie turystów do aktywnego działania na rzecz poprawy stanu miejsca ich wypoczynku i przedstawienie obecnej kondycji naszego Wybrzeża, wody i zasobów morskich. Efektem letniego działania był udział ponad 400 wolontariuszy zrekrutowanych wśród członków lokalnej społeczności, zebranie ponad 4 tys. litrów odpadów oraz zaangażowanie mediów regionalnych i ogólnopolskich.

Dowiedz się więcej o akcji z materiałów wideo i artykułu.