Bankowość dla osób niewidomych i niedowidzących – Nordea Bank Polska

Metryka praktyki

Firma: Nordea Bank Polska,
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny:
Kategoria:
Dokument źródłowy: Raport 2009
Nordea Bank Polska wprowadził rozwiązania ułatwiające osobom niedowidzącym i niewidomym korzystanie ze strony internetowej banku oraz serwisu transakcyjnego bankowości elektronicznej. Wdrożenie projektu trwało 1,5 roku i wymagało zaangażowania pracowników z różnych działów firmy.Strony internetowe banku przeorganizowano zgodnie z międzynarodowymi zaleceniami określającymi sposób dostosowania strony www do potrzeb osób niepełnosprawnych – Web Content Accessibility Guidelines (WCAG). Rozwiązanie to pozwala na korzystanie z serwisów Nordea Bank przy pomocy programów udźwiękawiających. Bank zdecydował również o bezpłatnym udostępnianiu klientom z wadami wzroku specjalistycznego programu komputerowego − jest nim „mówiąca” przeglądarka internetowa Intelligent Web Leader. Rozszerzając funkcjonalność serwisu transakcyjnego w banku Nordea, wprowadzono nowy rodzaj kart z jednorazowymi kodami dostępu. Niepełnosprawni użytkownicy kont bankowości elektronicznej − zamiast kart z tradycyjnie wydrukowanymi kodami − otrzymują specjalne karty z kodami drukowanymi w języku Braille’a. Na stronie zamieszczono też dokumenty (np. regulaminy) w formie audio. Osoby z dysfunkcją wzroku mogą też korzystać z dostosowanych do ich potrzeb usług Call Center.

Dzięki wprowadzonym innowacjom bank umożliwił klientom niewidomym i niedowidzącym korzystanie z bankowości elektronicznej – z nowych usług korzysta obecnie ponad 300 osób. Bank planuje kontynuację rozwijania tego rodzaju inicjatyw.