Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Edukacja dzieci i młodzieży
Dokument źródłowy: Raport 2016

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

Projekt Bankowcy dla Edukacji Finansowej Młodzieży BAKCYL stanowi przykład społecznie odpowiedzialnego współdziałania sektora bankowego na rzecz podniesienia poziomu wiedzy finansowej młodego pokolenia Polaków. Bank BGŻ BNP Paribas uczestniczy w nim od początku, tj. od 2013 roku. Pracownicy banku jako trenerzy-wolontariusze prowadzą w gimnazjach w prawie całej Polsce lekcje na tematy takie jak: Twoje pieniądze, Pożyczaj z głową, Mądre inwestowanie, Finanse na całe życie. W ramach projektu, od 2013 roku 40 wolontariuszy z Banku BGŻ BNP Paribas przeprowadziło 244 lekcje dla ponad 5700 uczniów szkół gimnazjalnych. W 2016 organizatorzy dotarli z projektem do 19500 uczestników w 11 województwach.