Bankformersi / Łazikiem po pracę

Metryka praktyki

Firma: BNP Paribas Bank Polska S.A. (wcześniej BGŻ BNP Paribas),
Branża: Finanse,
Obszar tematyczny: Zaangażowanie społeczne i rozwój społeczności lokalnej
Kategoria: Tworzenie miejsc pracy i rozwój kompetencji
Dokument źródłowy: Raport 2017

Cele Zrównoważonego Rozwoju

Praktyka realizuje cele:
- Cel 4 - Dobra jakość edukacji

W ramach strategii budowania marki pracodawcy Bank BGŻ BNP Paribas stworzył koncepcję płatnego programu stażowego dla studentów – Bankformersi. Rekrutację do programu poprzedziły Wirtualne Dni Otwarte na Politechnice Warszawskiej.

Akcja pod hasłem „Łazikiem po pracę” polegała na tym, że nie wychodząc z uczelni studenci mogli przy użyciu specjalnej konsoli sterować robotem znajdującym się w Centrali naszego Banku w Warszawie i w Krakowie. Rozmawiając z naszymi pracownikami mieli okazję zapoznać się m.in. z programami praktyk i staży, przygotowanymi dla nich w tym roku. Dzięki tej akcji udało się pozyskać blisko 400 CV.

Kandydaci, którzy spełniali wymagania zostali zaproszeni do udziału w rekrutacji do programu stażowego Bankformersi oraz praktyk „Postaw na rozwój”. Finalnie do programu stażowego Bankformersi wybranych zostało 8 osób, które zostały zatrudnione w Banku w Obszarze IT, Bankowości Korporacyjnej, Transformacji oraz Bankowości Detalicznej i Biznesowej.

Stażyści pod opieką mentora przez 3 miesiące realizowali zadania w strategicznych projektach Banku.

Wyniki swojej pracy zaprezentowali Członkom Zarządu. Po zakończonym stażu 3 stażystów otrzymało ofertę pracy w obszarach, w których odbywali staż.

Projekt ma charakter cykliczny i będzie odbywać się raz w roku.